Tarafsızlık ve Gizlilik

TARAFSIZLIK VE BAĞIMSIZLIK

Akreditest organizasyonel yapılanması ve yapılan düzenlemeler ile hizmetin bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda verilmesini sağlar.

Tarafsızlığa dair riskler bir risk analizi yapılarak belirlenmiş ve bu risklerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır.

Risk analizi gerektiğinde güncellenir ve yeni tedbirler uygulamaya alınır.

Şirket Müdürü tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda hizmet verileceğine dair beyan ve talimat vermiştir.

Akreditest personeli, kararlarını etkileyebilecek ticari, mali ve diğer baskılardan arındırılmıştır. Personel ücretleri, gerçekleştirilen muayene ve gözetim hizmetlerinden alınan ücretlerden ve bunların sonuçlarından bağımsızdır. Akreditest A tipi muayene kuruluşu olarak hizmet verir.

GİZLİLİK

Muayene hizmetinin tüm aşamalarında elde edinilen bilgilerin gizliliğinin sağlanması amacıyla Şirket personeli FR.018 GİZLİLİK VE TARAFSIZLIK TAAHHÜDÜ ’nü imzalar.

Diğer yandan güvenli arşiv ortamları ile kuruluşlara ait kayıtlara sorumlu olmayan kişilerin erişimi engellenmektedir.

Gizliliğin korunmasına yönelik yapılan uygulamalarla, telif ve patent haklarının korunmasında garanti altına alınmaktadır.

Muayene hizmetlerinin verilmesi aşamalarında hizmetin gereği olarak elde edilen, kuruluşlara ait bilgilerin kanun gereği üçüncü taraflara açılmasını gerekli kılan durumlar söz konusu olduğunda, muayene hizmetlerinden faydalanan kuruluş, kanunun izin verdiği ölçüde bilgilendirilir. Ayrıca müşteri ile ilgili olarak müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen bilgilerde (örneğin, şikâyette bulunanlardan veya düzenleyici makamlardan) gizli olarak değerlendirilir.

Zorunlu muayenelerde müşteri dışında sadece firma personeli ve yönetimi sonuçlara erişebilmektedir. Tüm bu erişime sahip kişiler ise mutlaka ilgili taahhütnameleri imzalamışlardır.

en güncel bilglerimizden ve kampanyalarımızdan haberdar olmak için kaydınızı bırakın

BELGELENDİRME
DENETİMİ YAPTIK

Yönetim Sistemleri Standardı; tüm kuruluşlara, tipine, büyüklüğüne ve ürün cinsine bakılmaksızın uygulanabilen etkin bir kalite yönetim sistemidir.

0

MUAYENESİ YAPILMIŞ
ASANSÖR

A Tipi Muayene Kuruluşu olarak güvenle asansörlerinizi kullandırdık.

0

EĞİTİM VERİLMİŞ
KİŞİ SAYISI

Kuruluşların gelişmesi, ilerlemesi, dünyadaki yeniliklere ayak uydurabilmesi için eğitim hizmetlerine öncelik vermeleri gerekmektedir.

0
HABERLER

Zorunlu Adres Değişikliği

Nisan 24, 2023

ZORUNLU ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

DEVAMI
NEDEN AKREDİTE MUAYENE

NEDEN AKREDİTE MUAYENE

Mart 21, 2022

DEVAMI
HABERLER

AKREDİTEST AKREDİTASYON KAPSAMINI GENİŞLETTİ

Mart 21, 2022

DEVAMI
HABERLER

Zorunlu Adres Değişikliği

Nisan 24, 2023

ZORUNLU ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

DEVAMI
NEDEN AKREDİTE MUAYENE

NEDEN AKREDİTE MUAYENE

Mart 21, 2022

DEVAMI
HABERLER

AKREDİTEST AKREDİTASYON KAPSAMINI GENİŞLETTİ

Mart 21, 2022

DEVAMI