Yolsuzlukla savaşmak için tasarlanmış yeni bir iş aracı olan ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Standardı geçtiğimiz Ekim ayında (2016) yayımlandı. ISO 37001, kurumların kendi operasyonlarında ve küresel değer zincirlerinde yolsuzluk riskiyle mücadele etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış ilk uluslararası yolsuzluk karşıtı yönetim sistemi standardıdır. Yolsuzluğun önlenmesi, tespit edilmesi ve rastgele ele alınması için yönetilebilir bir iş çerçevesi sağlayarak yolsuzlukla ilgili şirket riskini ve maliyetlerini azaltma potansiyeline sahiptir.

Birçok organizasyon, dahili sistemleri geliştirmeye ve yolsuzluğu önleme süreçlerine şimdiden önemli zaman ve kaynak ayırdı. ISO 37001:2016 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemleri, bu çabaları desteklemek ve genişletmek için tasarlanmıştır. Standart, kuruluşların uygulamaya koyması gereken önlemler ve kontroller ile bunları en etkili şekilde nasıl uygulayacakları konusunda şeffaflık ve açıklık getirmektedir.

ISO 37001, bir yolsuzluğun bir kuruluş ya da çalışanı ya da iş ortakları tarafından ya da bunların adına olsun, yolsuzlukla mücadele etmesine, yolsuzluğu önlemeye, tespit etmeye ve bunlarla başa çıkmaya yardımcı olacaktır. Yolsuzluk karşıtı yönetim sistemi, destekleyici rehberlik de dahil olmak üzere bir dizi ilgili önlem ve kontrol kullanarak, aşağıdakilerin gereklerini belirtir:

  • Yolsuzluk karşıtı politika ve prosedürler
  • Üst düzey yönetim liderliği, sorumluluk ve sorumluluk
  • Uyum yöneticisi veya fonksiyonu tarafından gözetim
  • Yolsuzluğa karşı eğitim
  • Risk değerlendirmeleri ve projeler ve iş ortakları üzerindeki ön inceleme
  • Mali, satınalma, ticari ve sözleşmeli kontroller
  • Raporlama, izleme, inceleme ve inceleme
  • Düzeltici faaliyet ve sürekli gelişme

Kuruluşlar, yolsuzlukla mücadele yönetim sisteminin standardın kriterlerini karşıladığını teyit etmek için, akredite edilmiş üçüncü taraflarca ISO 37001 konusunda sertifikalı olmayı seçebilirler.

ISO 37001’e ilişkin belgelendirme (veya uyumluluk), herhangi bir yolsuzluğun oluşmadığına veya bir kuruluşla ilişkili olarak gerçekleşmeyeceğine dair güvence sağlayamazsa da, standart, yolsuzluğu önlemeye yönelik tüm uygun önlemleri kuruluşun uyguladığına karar vermeye yardımcı olabilir.

Ekim 21, 2019

PEGASUS
MİKROKAL
MEKSAN
BMC
ROZAK
GRANDPIPE
DÖRTYOL BELEDİYESİ
KADİRLİ BELEDİYESİ
ERZİN BELEDİYESİ
MARDİN BORU
PLASTSU
AKM
CANOĞULLARI
SEVİNÇLER
UR-SA
ÜNAL