İş Güvenliği Uzmanlarının Görev ve Sorumluluklarının Yürütülmesi ile İlgili Araştırma Raporu Yayınlandı

Bu araştırma raporu, İş Güvenliği Uzmanları ve işverenlerin sorumlulukları ile öngörülen görevlerinin yerine getirilmesi konusunda daha fazla bilgi edinmek üzere gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sisteminde iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin görev ve sorumluluklarının hem kendileri hem de işverenler, çalışanlar ve temsilcileri, yargı ve medya tarafından nasıl algılandığını raporlamak yanında İSG profesyonelleri ve diğer ilgili taraflar arasında görev, sorumluluk ve iş süreçleri ile ilgili herhangi bir belirsizlik olup olmadığını incelemektir.

Mümkün olduğunca çok sayıda İSG profesyonelinin görüşüne başvurulabilmesi için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün İSG Kayıt, Takip ve İzleme Programı (İSG-KATİP) https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx üzerinden bir çevrimiçi anket sistemi kullanılmıştır.

Bu çevrimiçi sistem sayesinde 4141’i iş güvenliği uzmanı ve 192’si işyeri hekimi olmak üzere, toplam 4322 İSG profesyoneli ankete katılmıştır.

İşyerinde geçen dört vaka çalışması hazırlanarak, işverenler, çalışanlar ve temsilcilerinin görüşlerine, odak grup toplantıları vasıtasıyla başvurulmuştur.

Bu vakaların her birinde sunulan olgulara dayanarak, katılımcılar ilgili tarafların rolleri ve sorumlulukları hakkındaki görüşlerini ifade etmiştir. Bu odak grup toplantıları, Ankara, Gaziantep ve Manisa’da (Soma) işverenlerle; Bursa, Manisa (Soma) ve İstanbul’da ise çalışan ve çalışan temsilcileriyle gerçekleştirilmiştir. Yargı mensuplarının görüşlerine onları ilgilendiren meselelerde hazırlanan soru setleri kullanılarak mülakat ile yapılan yüz yüze görüşmelerde başvurulmuştur. Bunun yanı sıra, medya temsilcileri ile de bir çevrimiçi anket yapılmıştır.

Bu çalışmanın en önemli katkılarından biri, İSG konularıyla ilgili sorunlar ve İSG profesyonellerinin görev ve sorumlulukları ile ilgili paydaşların görüşlerinin ortaya konulmasının yanı sıra, ulusal İSG sistemini yapıcı önerilerle iyileştirmek ve daha güvenli ve sağlıklı işyerleri yaratmaktır.

Bu araştırma, ILO Türkiye Ofisi tarafından yürütülmekte olan “Uluslararası Standartların Uyumlaştırılması Yoluyla Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesinin Sürdürülmesi” projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.

ilo.org

Ekim 21, 2019

PEGASUS
ÇUKUROVA BELEDİYESİ
MİKROKAL
MEKSAN
BMC
ROZAK
GRANDPIPE
DÖRTYOL BELEDİYESİ
KADİRLİ BELEDİYESİ
ERZİN BELEDİYESİ
MARDİN BORU
PLASTSU
AKM
CANOĞULLARI
SEVİNÇLER
UR-SA
ÜNAL